НАЦИОНАЛНО ФИНАЛНО СЪСТЕЗАНИЕ НА СБНУ

Начало

Християн Митков, Борянка Василева и Деян Райков от 2 клас, са победителите в НАЦИОНАЛНОТО ФИНАЛНО СЪСТЕЗАНИЕ НА СБНУ. Те получиха златни медали и грамоти. Поздравления!

Професионална подготовка

Без категория

Учениците от ОбУ Иван Вазов 8 и 9 клас ,с г-жа Аспарухова по специалните предмети ,и директора г-жа Борисова. благодарят на мандра Наслада за възможността да я посещават и наблюдават производството в часовете по Учебна практика