Седмична програма I-ви срок на 2023/2024г.

I-IV клас

I класII класIII класIV клас
Час ПонеделникПонеделникПонеделникПонеделник
1
Български език и литератураБългарски език и литератураБългарски език и литератураМатематика
2МатематкаМатематикаАнглийски езикФизическо възпитание и спорт
3МузикаФизическо възпитание и спортФизическо възпитание и спортАнглийски език
4Информационни технологииРодинознаниеБългарски език и литератураБългарски език и литература
5Час на класаЧас на класаМатематикаБългарски език и литература
6Човекът и обществотоЧас на класа
ВторникВторникВторникВторник
1Български език и литератураБългарски език и литератураБългарски език и литератураБългарски език и литература
2МатематикаМатематикаАнглийски езикКомпютърно моделиране
3РодинознаниеАнглийски езикФизическо възпитание и спортМатематика
4Физическо възпитание и спортТехнологии и предприемачествоБългарски език и литератураБългарски език и литература
5Технологии и предприемачествоМузикаМатематикаМузика
Човекът и обществото
СрядаСрядаСрядаСряда
1Български език и литератураБългарски език и литератураБългарски език и литератураБългарски език и литература
2Български език и литератураБългарски език и литератураБългарски език и литератураФизическо възпитание и спорт
3Физическо възпитание и спортМатематикаМатематикаМатематика
4МатематикаИзобразително изкуствоЧовекът и природатаАнглийски език
5Английски езикИнформационни технологииМузикаЧовекът и природата
6Лека атлетикаМузика
ЧетвъртъкЧетвъртъкЧетвъртъкЧетвъртък
1Български език и литератураБългарски език и литератураБългарски език и литератураБългарски език и литература
2Български език и литератураФизическо възпитание и спортБългарски език и литератураМатематика
3МатематикаМатематикаМатематикаАнглийски език
4МузикаБългарски език и литератураАнглийски езикЧовекът и обществото
5Лека атлетикаАнглийски езикКомпютърно моделиранеТехнологии и предприемачество
6МузикаЛека атлетика
ПетъкПетъкПетъкПетък
1Български език и литератураБългарски език и литератураБългарски език и литератураБългарски език и литература
2Български език и литератураБългарски език и литератураФизическо възпитание и спортБългарски език и литература
3МатематикаМатематикаМатематикаФизическо възпитание и спорт
4Изобразително изкуствоМузикаАнглийски езикМатематика
5Изобразително изкуствоЛека атлетикаТехнологии и предприемачествоЧовекът и природата
6Изобразително изкуство

V-VIIIклас

V класVI класVII класVIII клас
Час ПонеделникПонеделникПонеделникПонеделник
1
Човекът и природатаГеография и икономикаМатематикаАнглийски език
2Български език и литератураЧовекът и природатаГеография и икономикаМатематика
3MaтематикаБългарски език и литератураМузикаИстория и цивилизации
4Физическо възпитание и спортМатематикаБългарски език и литератураМузика
5Английски езикМузикаБългарски език и литератураГеография и икономика
6География и икономикаФизическо възпитание и спортАнглийски езикБългарски език и литература
7Час на класаЧас на класаЧас на класаЧас на класа
8Спортни дейности
ВторникВторникВторникВторник
1МатематикаБългарски език и литератураИстория и цивилизацииАнглийски език
2Физическо възпитание и спортБългарски език и литератураМатематикаФизика и астрономия
3Български език и литератураИстория и цивилизацииКомпютърно моделиране и инф. технологииХимия и опазване на околната среда
4Български език и литератураАнглийски езикИзобразително изкуствоБиология и здравно образование
5МатематикаФизическо възпитание и спортТехнологии и предприемачествоИнформационни технологии
6Технологии и предприемачествоМатематикаАнглийски езикИнформатика
7Изобразително изкуствоФизика и астрономия
СрядаСрядаСрядаСряда
1Български език и литератураМатематикаМатематикаИстория и цивилизации
2Български език и литератураАнглийски езикФизика и астрономияБиология и здравно образование
3МатематикаБългарски език и литератураМатематикаКомпютърен машинопис и текстообработка
4География и икономикаМатематикаФизическо възпитание и спортКомпютърен машинопис и текстообработка
5История и цивилизацииФизическо възпитание и спортБиология и здравно образованиеКомпютърен машинопис и текстообработка
6Изобразително изкуствоИстория и цивилизацииАнглийски езикКомпютърен машинопис и текстообработка
7Изобразително изкуствоЛека атлетикаИспански език
ЧетвъртъкЧетвъртъкЧетвъртъкЧетвъртък
1Човекът и природатаАнглийски езикБългарски език и литератураМатематика
2МатематикаЧовекът и природатаБългарски език и литератураАнглийски език
3Физическо възпитание и спортИзобразително изкуствоХимия и опазване на околната средаБългарски език и литература
4Компютърно моделиране и инф. технологииИзобразително изкуствоМатематикаФизическо възпитание и спорт
5История и цивилизацииМатематикаБиология и здравно образованиеФилософия
6МузикаБългарски език и литератураГеография и икономикаКомпютърен машинопис и текстообработка
7Английски езикГеография и икономикаФизическо възпитание и спортЗБУТ
8Спортни дейности
ПетъкПетъкПетъкПетък
1Английски езикЧовекът и природатаИстория и цивилизацииБългарски език и литература
2Човекът и природатаКомпютърно моделиране и инф. технологииМатематикаБългарски език и литература
3МатематикаТехнологии и предприемачествоБългарски език и литератураАнглийски език
4Компютърно моделиране и инф. технологииБългарски език и литератураБиология и здравно образованиеМатематика
5МузикаМатематикаКомпютърно моделиране и инф. технологииПредприемачество
6Български език и литератураМузикаМузикаФизическо възпитание и спорт
7Спортни дейностиКомпютърен машинопис и текстообработка

IX – X клас

IX класX клас
Час ПонеделникПонеделник
1
Бизнес комуникации и работа с документи (ИУЧ -РПП)Български език и литература
2Учебна практика по бизнес комуникации и работа с документи (ИУЧ -РПП)Английски език
3Учебна практика по бизнес комуникации и работа с документи (ИУЧ -РПП)Теория по професията (ИУЧ-СПП)
4ЗБУТ (ОбПП)Учебна практика по професията (ИУЧ-РПП)
5МатематикаУчебна практика по професията (ИУЧ-РПП)
6Биология и здравно образованиеУчебна практика по професията (ИУЧ-РПП)
7Час на класаЧас на класа
ВторникВторник
1Химия и опазване на околната средаМатематика
2История и цивилизацииХимия и опазване на околната среда
3МатематикаФизика и астрономия
4Информационни технологииИстория и цивилизации
5ФилософияБългарски език и литература
6Физическо възпитание и спортБългарски език и литература
7Бизнес комуникации и работа с документи (ИУЧ-ОтПП)Физическо възпитание и спорт
8Спортни дейности
СрядаСряда
1Работа с компютър във фирмата (ИУЧ-РПП)Химия и опазване на околната среда
2Работа с компютър във фирмата (ИУЧ-РПП)История и цивилизации
3История и цивилизацииБиология и здравно образование
4МузикаФизика и астрономия
5Испански езикФилософия
6Испански езикИнформационни технологии
7Физика и астрономия Английски език
Спортни дейности
ЧетвъртъкЧетвъртък
1Учебна практика по професията за работа с компютър във фирмата (ИУЧ-РПП)Руски език
2Учебна практика по професията за работа с компютър във фирмата (ИУЧ-РПП)География и икономика
3Учебна практика по професията за работа с компютър във фирмата (ИУЧ-РПП)История и цивилизации
4Български език и литератураФилософия
5Български език и литератураИзобразително изкуство
6 Английски езикМатематика
ПетъкПетък
1МатематикаФизическо възпитание и спорт
2 Английски езикИстория и цивилизации
3География и икономикаБиология и здравно образование
4Физическо възпитание и спортРуски език
5Български език и литератураГеография и икономика
6Учебна практика по бизнес комуникации и работа с документи (ИУЧ-ОтПП)Икономика (ОбПП)