Обединено училище „Иван Вазов“ участва в проекта „Равен достъп до училищно образование в условия на кризи“