Старши учител
Василка Григорова

учител по Биология, Химия, Човекът и природата и Физика.


Старши учител
инж. Галина Асенова


учител по Изобразително изкувство, Технологии и предприемачество и Физика.


Старши учител
Красимира Кирилова

учител по Български език и литература.


Старши учител
Теменужка Драгомирова

начален учител.


Старши учител
Ралица Попова

учител по История и цивилизации и География.


Бойка Павлова

начален учител


Старши учител
Гергана Деянова

https://portfolio.shkolo.bg/p/10866

начален учител