Име: Даниела Борисова
Преподавател по: Директор
Служебен имейл: danielaborisova@obuivanvazov1850.bg

 

 

 

 

Име: инж. Галина Асенова
Преподавател по: Предприемачество,  Техническо чертане

Портфолио

.

.

.

Име: Ралица Попова
Преподавател по: История и цивилизации, География и икономика

Портфолио

.

.

.

Име: Христина Аспарухова
Преподавател по: СМХВП, Биохимия на млякото, Учебна практика

Портфолио

.

Име:Бойка Павлова
Преподавател по: начален учител

Портфолио

Име : Кристина Кънчева
Преподавател по: начален учител
Портфолио

Име:  Красимира Кирилова
Преподавател по: Български език и литература

Име: Гергана Деянова
Преподавател по: начален учител

Портфолио

.

.

.

Име: Гергана Илкова
Преподавател по: начален учител

Портфолио

.

.

Име: Василка Григорова
Преподавател по: Химия, Биология и здравно образование

Портфолио

Details

Details