Децата от Обединено училище „Иван Вазов“,с.Алдомировци се включиха в образователна инициатива заедно с ученици от училище „Христо Ботев“, Сърбия. Повече от 15 месеца те учиха заедно по проекта
“ WellBeCome“, реализиран по Програмата Interreg- ИПП за трансгранично сътрудничество България – Сърбия 2014 – 2020 г. В партньорство с НПО
“ Сдружение Азбукари“ преподаватели от двете съседни страни работиха в посока на равностойно качествено образование, здравословен начин на живот, добронамереност и спорт.
В резултат на екипната работа в Обединено училище „Иван Вазов“ е оборудван иновативен кабинет с интерактивна дъска, който вече се използва от учениците.