LEGO Роботиката е най-популярният и достъпен начин за учениците да добият полезни и практични познания по програмиране, физика, математика, механика, логика и работа в екип. Заедно в група учениците конструират и програмират роботи, които изпълняват социално значими мисии, разработват своите първи научно-изследователски проекти. Философията на инициативата е децата да научават нови знания чрез преживявания.