Заповед за грипна ваканция


Обединено училище „Иван Вазов“

ОБЯВЯВА ДАТИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ
ЧАСТ ПО ТЕОРИЯ НА ПРОФЕСИЯТА И СПЕЦИАЛНОСТТА
ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ПЪРВА СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА

КВАЛИФИКАЦИЯ

по професията код 541050 „Работник в хранително-вкусовата промишленост“
специалността код 5410501 „Хранително-вкусова промишленост“

19.07.2022г. – Теория на професията, начало – 9.00ч.
21.07.2022г – Практика по специалността, начало – 9.00ч.

Изпитите ще се проведат в сградата на училището.

Преустановят се присъствените учебни занятия в училище за учениците от I до IX  клас, считано от 15.03.2021 г. 
В посочения период от време, учебните занятия ще се провеждат в електронна среда от разстояние, в платформата GOOGLE CLASSROOM синхронно, съгласно утвърдената организация на учебния ден и седмично разписание.

Седмично разписание

Учениците от 4 клас в час по Английски език! Четем сладко, сладко на английски

Дела трябват,а не думи!

Поклон!-3 клас

Поклон! 148г. От гибелта на Васил Левски.

С уважение от 5 клас


...Загина той, но делото успя, България от гнет освободи се. И никога пред никоя беда не се уплаши смелият Апостол..

На 19 февруари българският народ се прекланя пред делото на Васил Левски – Апостолът на свободата. На 18 февруари (6 февруари по стар стил) 1873 г. в околностите на София е изпълнена смъртната присъда на бележитият българин. Мястото на обесването му се намира в центъра на днешна София, където е издигнат негов паметник. Възпоменателните церемонии обаче у нас се организират ден по-късно – на 19 февруари.

Учениците от осми и девети клас в ОбУ „Иван Вазов“ почетоха паметта на Васил Левски – Апостола на свободата. Чрез кратка презентация, посветена на живота и делото му, те припомниха великата мисия на този национален герой!
Вечна памет и поклон!!!


[smartslider3 slider=“2″]Всяка година последната сряда на февруари е известна като Ден за борба с тормоза в училище. Познат е също и като „Ден на розовата фланелка“. На този ден участниците носят розово, за да символизират своята позиция.
Всичко започва през 2007 г. като протест срещу инцидент, свързан с тормоз в едно училище в Канада. През 2008 г. премиерът на Британска Колумбия обявява този ден от февруари за ден срещу тормоза в училище. Всяка следваща  година все повече ученици го честват, идвайки в училище с розови тениски и дрехи, на които пише „Тормозът спира тук“ и „Ден на розовата фланелка“. Скоро инициативата се подема и от хиляди училища по целия свят. За първи път в България се отбелязва през 2012г.
Учениците от Обединено училище “Иван Вазов”а се включиха в инициативата. Всички ученици и учители казаха “Не на тормоза в училище”, закичвайки се с розови стикери.  В беседи и разговори те обсъдиха проблемите за тормоза в училище и семейството, за небходимостта да бъдем съпричастни и да не затвяряме очите си, когато някой е подложен на насилие и унижение.

През месец януари 2020г. в Обединено училище „Иван Вазов“ бе проведен семинарен урок по Човек и природа. Учениците от пети клас под ръководството на г-жа Василка Григорова показаха на своите съученици от начален курс различни начини за опазване на природата от замърсяване. Акцент бе поставен върху рециклирането на отпадъци като
начин за съхраняване на природата. Урокът започна с презентация, а децата бяхаподготвили макети на кофи за разделно събиране на отпадъци. След презентацията на всички ученици бе поставена задача да направят колаж, като нарисуват своята представа за двете страни на човешката дейност – замърсена и чиста природа.
За всички ученици урокът бе вълнуващ и интересен. Те приложиха наученото, като продължиха да събират разделно отпадъци в своите класни стаи.


Дарение от МОН